BÀN CHỮ NHẬT

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  70 x 50 x 50.5 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Đô