BÀN VUÔNG

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  75 x 75 x 72 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Nâu, Xám,Trắng