BÀN VUÔNG NHỎ

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  58 x 50 x 45 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Đô, Dương, 

Nâu, Xám,Trắng