GHẾ BABY

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  37.5 x 37.5 x 50.5 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá

Hồng, Vàng