GHẾ BÉ YÊU

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  34.5 x 35 x 45 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá

Hồng, Vàng