GHẾ CAO OVAL

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị              Cái

Kích thước  40,2 x 36,7 x 46,5 cm

Qui cách  25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương,Hồng,Lá,

Đỏ,Kem, Xám