GHẾ DỰA BÔNG

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị              Cái

Kích thước  47,8 x 53,4 x 87,4 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Trắng, Xám, Nâu