GHẾ LÙN MẶT LƯỚI

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  29.5 x 29.5 x 25.6 cm

Qui cách  25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá

Hồng, Vàng