GHẾ LÙN OVAL

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị              Cái

Kích thước  33 x 30,2 x 28,2 cm

Qui cách  25 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương,Hồng,Lá,

Đỏ,Kem, Xám