GHẾ LÙN XẾP

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị              Cái

Kích thước  29,6 x 24 x 24,1 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu Nhựa chính phẩm

Màu sắc Dương, Hồng, Lá, 

Vàng, Đỏ, Kem