GHẾ PISA

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị              Cái

Kích thước  59,5 x 55 x 85 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/INOX 304

Màu sắc Dương, Vàng, Lá,

Đỏ, Trắng, Xám