GHẾ SOFA

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị              Cái

Kích thước  59.5 x 76.5 x 87.5 cm

Qui cách  3 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đô, Đỏ, Dương, 

Nâu, Trắng, Xám