GHẾ THẺ 3 SỌC

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  24.5 x 16.5 x 10 cm

Qui cách  20 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương,