KHUNG PALLET

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kích thước : 1210 x 1010 x H 30

Trọng lượng (+/- 5 kg): 4.7kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm