SÓNG 8 BÁNH XE

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 545

Kích thước (mm): 850 x 630 x H 525

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm