SÓNG CÁ

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 489

Kích thước (mm): 520 x 345 x H 150

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm