SÓNG NHỰA BÍT 1T

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 391

Kích thước (mm): 610 x 420 x H 100

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm