SÓNG NHỰA BÍT 1T9

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 374

Kích thước (mm): 610 x 420 x H 190

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm