SÓNG NHỰA BÍT 3T9

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 457

Kích thước (mm): 610 x 410 x H 390

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm