SÓNG NHỰA HỞ 1T5

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 397

Kích thước (mm): 610 x 420 x H 150

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm