SÓNG NHỰA HỞ 2T1

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 490

Kích thước (mm): 520 x 370 x H 210

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm