SÓNG NHỰA HỞ 2T5

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 400

Kích thước (mm): 610 x 410 x H 250

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm