SÓNG NHỰA HỞ 3T1

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã sản phẩm: 375

Kích thước (mm): 610 x 410 x H 310

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm