THÙNG RÁC ĐẠP LỚN

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ


Đơn vị               Cái

Kích thước  34.5 x 34 x 44 cm

Qui cách  2 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Kem, Lá, Dương