THÙNG RÁC ĐẠP MATSU LỚN

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị Cái

Kích thước  30 x 37,5 x 45 cm

Qui cách  2 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Cam, Lá, Dương