THÙNG RÁC ĐẠP MATSU NHÍ

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị              Cái

Kích thước  16 x 19,5 x 23,5 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Cam, Lá, Dương