THÙNG RÁC ĐẠP MATSU NHỎ

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  22 x 27 x 33 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Cam, Lá, Dương