THÙNG RÁC ĐẠP MATSU TRUNG

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  25 x 32 x 38 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Cam, Lá, Dương