THÙNG RÁC ĐẠP NHÍ

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  17 x 17 x 21 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Kem, Lá, Dương