THÙNG RÁC ĐẠP NHỎ

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  25 x 23.5 x 29.5 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Kem, Lá, Dương