THÙNG RÁC ĐẠP TRUNG

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  30.5 x 26 x 36 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Kem, Lá, Dương