THÙNG RÁC NĂP LẬT LỚN

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  40 x 37 x 61.5 cm

Qui cách  5 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Xám, Nâu, Lá