THÙNG RÁC NẮP LẬT TRUNG

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  32 x 27 x 51 cm

Qui cách  5 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Xám, Nâu, Lá, Hồng