THÙNG RÁC OVAL LỚN

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị              Cái

Kích thước  39.5 x 35 x 44 cm

Qui cách  2 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Kem, Nâu, Dương