THÙNG RÁC OVAL NHỎ

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ


Đơn vị              Cái

Kích thước  25.5 x 22 x 31 cm

Qui cách  4 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Kem, Nâu, Dương