TỦ ĐẠI KIỂU 4 NGĂN

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  57 x 47 x 94 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Lá,Dương, Hồng