TỦ MINA-L 4 NGĂN HỒNG

Liên Hệ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị               Cái

Kích thước  70 x 48 x 105 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/ABS

Màu sắc Dương, Hồng

Trắng, Cam